• IMG20161119073021
 • IMG20170905074809
 • IMG20170905071107
 • IMG20171009124412
 • chuyen_trang_A__2_
 • IMG20170828154608
 • IMG20180921165309
 • IMG20180921165343
 • IMG20171028094909
 • IMG20180921165347
 • IMG20180921165348
 • IMG20180921165501
 • IMG_20170905_152719
 • IMG_20180318_223258
 • IMG20180921165542
 • IMG20180921170038
 • IMG2019041008172644
 • IMG2019040816051287
 • IMG20180915104157
 • IMG20190412162728
 • IMG20180915110748
 • IMG20190412162157
 • IMG20190412162223
 • IMG20190410110310
 • IMG20181105073353
 • IMG20190125070555
 • IMG20190125072622
 • IMG20190410111115
 • IMG20190410111128
 • IMG20181108083732
 • IMG20181122081720
 • IMG20181108083802
 • IMG20181108084137
 • IMG20181213082816
 • IMG2017082815415635
 • IMG20190410110406
 • IMG20190410110427
 • IMG20190411143523
 • IMG20190412162134
 • IMG20190125071138
 • IMG20190125072115
 • IMG_1555427462515_155543369169065
 • IMG_1555427464219_155543371092426
 • IMG_1555427464826_155543371765424
 • IMG_1555427465351_155543371930174
 • IMG_1555427465779_155543372202635
 • IMG_1555427466513_155543373054475
 • IMG_1555427469248_155543374700554
 • IMG_1555427470683_155543375020195
 • IMG_1555427470904_155543375183938
 • IMG_1555427471209_155543375253974
 • IMG_1555427471427_155543375341944
 • IMG_1555427472143_155543375637480
 • IMG_1555427472484_155543375772615
 • IMG_1555427472574_1555433758130
 • IMG_1555427472895_155543376057339
 • IMG_1555427473764_155543376244386
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1