15/03/18  Tin tức - Sự kiện  622
Thông qua những buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường đã giúp giáo viên thêm hăng hái tham gia thảo luận, trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung cần thiết nhất trong dạy - học như các nội dung bài, các phương pháp khó vận dụng, những giải pháp hay để nhằm nâng cao chất lương giáo dục, cách đổi mới kiểm ...